องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)


รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ