องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)


รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ