องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)


สรุปคะแนนผลการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ปี 2560 4 ด้าน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สรุปคะแนนผลการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ปี 2560 4 ด้าน
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ