องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)


รายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559 ด้าน 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ปี 2559 ด้าน 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ