องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า (พ.ศ. 2566-2570)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า (พ.ศ. 2566-2570)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ