องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ