องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


แบบแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบแสดงตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ