องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 201 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 คำสั่งมอบหมายงานภายในกองส่งเสริมการเกษตร [ 22 ม.ค. 2564 ]92
82 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]96
83 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด [ 19 ม.ค. 2564 ]142
84 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผอ. หน.สป. [ 19 ม.ค. 2564 ]139
85 คำสั่งผู้รักษาราชการแทนปลัด [ 19 ม.ค. 2564 ]130
86 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ. หน.สป. [ 19 ม.ค. 2564 ]128
87 คำสั่งปลัดมอบหน้าที่การงานให้รองปลัด [ 19 ม.ค. 2564 ]148
88 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2564 เพิ่มเติม [ 15 ม.ค. 2564 ]95
89 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]130
90 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]122
91 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 [ 17 ธ.ค. 2563 ]90
92 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]100
93 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]131
94 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]92
95 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]85
96 ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]84
97 รายงานผลการดำเนินการโครงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการขั้นพื้นฐาน [ 30 ต.ค. 2563 ]32
98 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยความพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]98
99 ประกาศอบต.มะเกลือเก่า เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]141
100 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]138
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11