องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย


องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของไทยซึ่งตรงกับวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ลานข้างวัดมะเกลือเก่า หมู่ 1 โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ โดยจะได้บูรณาการ การทำความร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน อสม. และจิตอาสาในพื้นที่... โดยนายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอสูงเนิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

2024-06-25
2024-06-25
2024-06-25
2024-02-15
2024-01-09
2023-12-04
2023-11-16
2023-10-20
2023-10-19
2023-10-05