องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าห้วยน้ำมัน ตำบลมะเกลือเก่า


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าในพื้นที่บ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 1 จำนวน 16 ร้าน เพื่อจัดแผงร้านค้าในที่ทางสาธารณะ โดยนายวินัย นิลสูงเนิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เป็นผู้นำสำรวจร้านค้าจุดผ่อนผันในที่หรือทางสาธารณะบริเวณห้วยน้ำมัน

2024-06-25
2024-06-25
2024-06-25
2024-02-15
2024-01-09
2023-12-04
2023-11-16
2023-10-20
2023-10-19
2023-10-05