องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566


กองส่งเสริมกสรเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า จัดกิจกรรมเนื่องในวันปลูกต้นไม้ ประจำชาติ  ๒๕๖๖  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสิบส่าง  ตำบลมะเกลือเก่า  หมู่ที่ ๑๕  โดย มี เจ้าหน้าที่  พนักงาน บุคลากร  เข้าร่วมในการ  ใส่ปุ๋ย  พรวนดิน  กำจัดวัชพืช ปลูกต้นไม้  ปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมให้สวยงามรองรับการให้บริการประชาชน  ให้มีความสะดวก  เพื่อเป็นการสร้างความรัก  ความสามัคคี   ส่งเสริมให้เกิดการเกื้อกูลกันของบุคลากรในการทำงาน 

2024-06-25
2024-06-25
2024-06-25
2024-02-15
2024-01-09
2023-12-04
2023-11-16
2023-10-20
2023-10-19
2023-10-05