องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


อุดหนุ่นกลุ่มยุวเกษตรกร


องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  มอบป้ายอุดหนุ่นกลุ่มยุวเกษตรกร  4  โรงเรียน  1.กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหนองม่วง  2.กลุ่มยุวเกาตรกรโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่  3.กลุ่มยุวเกาตรกรโรงเรียนบ้านหนองเบน  4.กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านวังรางน้อย

2024-06-25
2024-06-25
2024-06-25
2024-02-15
2024-01-09
2023-12-04
2023-11-16
2023-10-20
2023-10-19
2023-10-05