องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ประชาชนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่ประชาชนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2567  ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮหมู่ที่ 15  ในการอบรมให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์สุขใจใกล้บ้าน การพัฒนาศูนย์ สาธารณสุขมูลฐาน (คสมช.) และซักซ้อมการเตรียมตัวออกเดินทางในการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมโคโค่ บีช โฮเทล จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการบริการประชาชนในเรื่องงานสุขภาพ และสุขภาวะในชุมชน เรียนรู้ในการจัดการขยะในชุมชน  โดยมีเข้าร่วมโครงการเป็นคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และแกนนำผู้นำในชุมชน จำนวน 250 คน

2024-06-25
2024-06-25
2024-06-25
2024-02-15
2024-01-09
2023-12-04
2023-11-16
2023-10-20
2023-10-19
2023-10-05