องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566


อบต.มะเกลือเก่า จัดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในระหว่างวันที่ 17-18 ก.ย.2566

2024-06-25
2024-06-25
2024-06-25
2024-02-15
2024-01-09
2023-12-04
2023-11-16
2023-10-20
2023-10-19
2023-10-05