องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า โดยนายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ลงพื้นที่จัดทำถังขยะเปียกขับเคลื่อนโครงการ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน” เดินหน้าลงพื้นที่รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียก เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ณ หมู่ 1 หมู่ 2 บ้านมะเกลือเกา หมู่ 18 บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา และหมู่ 19 บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี ตำบลมะเกลือเก่า  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

2024-06-25
2024-06-25
2024-06-25
2024-02-15
2024-01-09
2023-12-04
2023-11-16
2023-10-20
2023-10-19
2023-10-05