องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567


คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน อบต.มะเกลือเก่า ร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปีงบประมาณ 2567

2024-06-25
2024-06-25
2024-06-25
2024-02-15
2024-01-09
2023-12-04
2023-11-16
2023-10-20
2023-10-19
2023-10-05