องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


ค่ายส่งเสริมศักยภาพ ทักษะ ดนตรีสากล เยาวชนตำบลมะเกลือเก่า 2566


"วันหยุด..มะเกลือเก่าเมืองน่าอยู่เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ "อัศจรรย์วันว่าง" ให้กับเด็กและเยาวชน เปลี่ยนวันว่างให้เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพเต็มเปี่ยม"

🟠 อบต. มะเกลือเก่า ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 4 จัดกิจกรรม"อัศจรรย์วันหยุด"The Miracle Playground ให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ใช้วันว่างหรือวันหยุดให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะที่เด็กสนใจอยากเรียนรู้ โดยใช้ดนตรีสากลและดนตรีพื้นบ้านไทยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจ ตามโครงการ "พี่น้องร้องเต้นเล่นดนตรีกัน" อย่างมีความสุข

🔴โดย ท่านสส. ดร.ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบใบประกาศนียบัตร พร้อมมอบอุปกรณ์ฝึกฝนทักษะกีฬาและได้พบปะพูดคุยกับเด็กๆผู้ปกครองอย่างเป็นกันเอง โดยมี นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายกอบตมะเกลือเก่า ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาอบต. มะเกลือเก่า ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเบน และผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและพนักงานอบต.มะเกลือเก่า ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมกันจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะตัวเองในวันหยุดอย่างมีความสุข และยังเป็นการเปิดพื้นที่ปลอดภัยอย่างสร้างสรรค์ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนตำบลมะเกลือเก่าอีกด้วย

#มะเกลือเก่าเมืองน่าอยู่ #กองสวัสดิการสังคมอบตมะเกลือเก่า #เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า

#โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชน

2023-12-04
2023-11-16
2023-09-16
2023-09-11
2023-09-09
2023-09-03
2023-08-25
2023-08-25
2023-08-22
2023-08-07