องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


ค่ายส่งเสริมศักยภาพ ทักษะ ดนตรีสากล เยาวชนตำบลมะเกลือเก่า


"วันหยุด..มะเกลือเก่าเมืองน่าอยู่เปิดพื้นที่การเรียนรู้ Learning Space ให้กับลูกๆหลานๆเยาวชน พัฒนาทักษะดนตรีสากล กลอง เบส กีตาร์ คีย์บอร์ด โดยพี่ๆนักดนตรีมืออาชีพ..🥁🎹🎸🎷"

🔵 กองสวัสดิการสังคมอบต. มะเกลือเก่า ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า จัด"ค่ายพัฒนาทักษะดนตรีสากล " (กลอง เบส กีต้าร์ คีย์บอร์ด)ให้กับเด็กและเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า เพื่อให้เด็กเยาวชนได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ ได้ค้นพบตัวเอง ได้ค้นหาความชอบ ค้นหาความถนัด และได้เติมเต็มทักษะในด้านดนตรี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาครบทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เปลี่ยนวันว่างให้กลายเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ชีวิต ต่อยอดพัฒนาเป็นความสามารถพิเศษและทักษะอาชีพในอนาคต #มะเกลือเก่าเมืองน่าอยู #สภาเด็กและเยาวชนตำบลมะเกลือเก่

2023-09-16
2023-09-11
2023-09-09
2023-09-03
2023-08-25
2023-08-25
2023-08-22
2023-08-07
2023-07-25
2023-07-23