องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี ๒๕๖๖ "อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รำกลองยาว เยาวชนตำบลมะเกลือเก่า"


"วันหยุดเด็กๆสนุกครื้นเครง..พาผู้ใหญ่ใจดีเปิดกิจกรรมสอนกลองยาวให้กับ ชมรมเยาวชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย"

🟠 สภาเด็กและเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมอบต.มะเกลือเก่า และสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนิน เปิดโครงการอบรมให้ความรู้การเล่นดนตรีและรำกลองยาว ให้กับชมรมเยาวชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ห้องสมุดมีชีวิตบ้านหนองม่วง

🔵โดย..ท่านสจ.รักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภาอบจ.นครราชสีมา และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และได้ร่วมมอบเครื่องดนตรีวงกลองยาว และชุดเครื่องแต่งกายเครื่องประดับ พร้อมพูดพบปะแนะนำให้กำลังใจคณะวิทยากรและลูกๆหลานๆเยาวชน และผู้ปกครองผู้นำชุมชนที่เข้ามาร่วมในพิธีเปิด ขอขอบคุณครูไผ่ สวนผลไม้ ครูไผ่ ที่มาช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆและหลานๆ

#มะเกลือเก่าเมืองน่าอยู่ #สภาเด็กและเยาวชนตำบลมะเกลือเก่า #อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านไทย

2023-12-04
2023-09-16
2023-09-11
2023-09-09
2023-09-03
2023-08-25
2023-08-25
2023-08-22
2023-08-07
2023-07-25