องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนมะเกลือ


"ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการศึกษาด้านพัฒนาศิลปหัตถกรรมทักษะฝีมือ ลูกหลานนักเรียนระดับประถมศึกษา สนับสนุนกิจกรรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คัดตัวแทนนักเรียนส่งแข่งขันในระดับเขตและระดับประเทศ "

🟠 อบต.มะเกลือเก่า ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนมะเกลือ จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนมะเกลือ

ณ โรงเรียนบ้านหนองเบน

🔵โดย นายดำเนิน เพียรค้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ให้เกียรติประธานพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมให้กำลังใจคณะกรรมการจัดการแข่งขันตณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 500 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานทักษะฝีมือด้านศิลปหัตถกรรมด้านต่างๆของเด็กนักเรียนในสถานศึกษา และเป็นการคัดเลือกนักเรียนที่ชนะเลิศพัฒนาฝึกซ้อมเป็นตัวแทนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตและระดับประเทศต่อไป #มะเกลือเก่าเมืองน่าอยู่ #นโยบายส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชน #กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบต.มะเกลือเก่า

2024-06-25
2024-06-25
2024-06-25
2024-02-15
2024-01-09
2023-12-04
2023-11-16
2023-10-20
2023-10-19
2023-10-05