องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน (อสร.) กลุ่มโรงเรียนมะเกลือ


'เติมความรู้ทักษะชีวิต..ให้กับเด็กนักเรียนด้านการปฐมพยาบาลขั้นต้น และการ CPR ช่วยเหลือผู้ป่วยหยุดหายใจ.."

🔵โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเกลือเก่า ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.มะเกลือเก่า จัดโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน (อสร.) กลุ่มโรงเรียนมะเกลือ ด้านการปฐมพยาบาล การสังเกตุอาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยเหลือผู้ป่วยหยุดหายใจ(CPR) รวมถึงการปกป้องตนเองจากโรคทางเพศสัมพันธ์ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้และทักษะด้านการปฐมพยาบาลช่วยเหลือตนเองครอบครัวและชุมชนขั้นพื้นฐานหรือก่อนนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ #มะเกลือเก่าเมืองน่าอยู #เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้

2024-06-25
2024-06-25
2024-06-25
2024-02-15
2024-01-09
2023-12-04
2023-11-16
2023-10-20
2023-10-19
2023-10-05