องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


กฎหมายใกล้ตัว รู้แล้วรอด


⚖️ อบต.มะเกลือเก่า จัดอบรม "กฎหมายใกล้ตัว รู้แล้วรอด" ให้ความรู้เรื่องสิทธิและข้อกฎหมายที่ต้องรู้ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต. และประชาชน เช่น กฎหมายที่ดินสปก. การกู้ยืมเงิน พรบ.ทวงหนี้ พินัยกรรม มรดก พรบ.ผู้สูงอายุ พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล การค้ำประกัน ฯลฯ

🟠ดำเนินการโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักปลัด และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลมะเกลือเก่า #มะเกลือเก่าเมืองน่าอยู่

2023-12-04
2023-09-16
2023-09-11
2023-09-09
2023-09-03
2023-08-25
2023-08-25
2023-08-22
2023-08-07
2023-07-25