องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


อบต.มะเกลือเก่า สนับสนุนกลุ่มโรงเรียนมะเกลือ 14 แห่ง ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและเสริมศักยภาพการเรียนรู้ให้กับเด็กพิเศษระดับประถมศึกษา


" อบต.มะเกลือเก่า สนับสนุนกลุ่มโรงเรียนมะเกลือ 14 แห่ง ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาและเสริมศักยภาพการเรียนรู้ให้กับเด็กพิเศษระดับประถมศึกษา"

🔵 กลุ่มโรงเรียนมะเกลือ ร่วมกับกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบต.มะเกลือเก่า จัดโครงการพัฒนาครู บุคลากร การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนรวม ประจำปีการศึกษา 2566 โดย..นายสุภีร์ สีพาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เป็นประธานในพิธี พร้อมได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูวิทยากรที่ร่วมโครงการ

ณ โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง)

โดยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร จำนวน 47 คน และ นักเรียน จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนรวม จำนวน 4 ฐาน ได้แก่

1. ฐานภาษาไทย 2. ฐานคณิตศาสตร์ 3. ฐานศิลปะ 4 .ฐานงานอาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนพิเศษที่เข้าเรียนให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการ และพัฒนาทักษะความสามารถต่อไป

#มะเกลือเก่าเมืองน่าอยู่ #นโยบายส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา

2023-12-04
2023-09-16
2023-09-11
2023-09-09
2023-09-03
2023-08-25
2023-08-25
2023-08-22
2023-08-07
2023-07-25