องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 แบบ ผด.1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 แบบ ผด.1
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ