องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 9 มี.ค. 2565 ]30
2 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 9 มี.ค. 2565 ]33
3 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 9 มี.ค. 2565 ]30
4 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 9 มี.ค. 2565 ]34
5 หลักเกณฑ์การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี [ 9 มี.ค. 2565 ]30
6 ประมวลจริยธรรม ปี 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]38
7 แผนการพัฒนาบุคลากร 64-66 [ 21 ต.ค. 2563 ]43
8 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 10 มิ.ย. 2563 ]28
9 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 10 มิ.ย. 2563 ]27