องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2563


ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563  เพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายในการช่วยเหลือประชาชน และพิจารณาข้อราชการอื่น ในวันที่  14  เมษายน 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

2020-12-06
2020-08-23
2020-08-23
2020-06-14
2020-05-25
2020-04-14
2020-02-14
2019-12-23
2019-11-25
2019-09-25