องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ ประจำปี 2562 "การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"


องค์การบริหารส่วนบลมเกลือเก่า โดยสำนักปลัด ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562    ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม  2562  ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี
2019-04-15
2019-04-11
2019-01-28
2018-12-13
2017-03-08
2016-12-22
2016-11-14
2016-08-18
2016-06-30
2016-06-24