องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


กิจกรรมรดน้ำขอพร คณะผู้บริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562


พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ร่วมกิจกรรมรดน้้ำขอพรคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. และประธานสภา สืนสานวัฒนธรรมปีใหม่ของไทย เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
2019-04-15
2019-04-11
2019-01-28
2018-12-13
2017-03-08
2016-12-22
2016-11-14
2016-08-18
2016-06-30
2016-06-24