องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดมะเกลือเก่าเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต.มะเกลือเก่า และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดมะเกลือเก่าเกมส์ ครั้งที่ 18  ระหว่างวันที่  8-14  พฤษภาคม  2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังรางพิทยาคม
2019-04-15
2019-04-11
2019-01-28
2018-12-13
2017-03-08
2016-12-22
2016-11-14
2016-08-18
2016-06-30
2016-06-24