องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา :www.makluakao.go.th
 
 
 


การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดมะเกลือเก่าเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า  โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต.มะเกลือเก่า และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดมะเกลือเก่าเกมส์ ครั้งที่ 18  ระหว่างวันที่  8-14  พฤษภาคม  2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังรางพิทยาคม
2020-06-14
2020-05-25
2020-04-14
2020-02-14
2019-04-15
2019-04-11
2019-01-28
2019-01-03
2019-01-03
2018-12-28