องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


อบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการ


วันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕   นายเอกชัย  พรหมพันธ์ใจ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานธุรการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานธุรการ  เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2022-08-27
2022-07-23
2022-07-19
2022-06-16
2022-05-26
2022-04-06
2022-04-04
2021-10-21
2021-09-23
2021-09-17