องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในวันที่ 1 เมษายน 2565 พัฒนาเนื่องในวันสำคัญ จิตอาสาพัฒนาตลาด รวมพลังจิตอาสา อบต. รัฐ ราษฎร ทหารทำความดีด้วยใจ ร่วมกันทำความสะอาดตลาดน้อย บ้านมะเกลือเก่า พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์


2022-06-16
2022-04-06
2022-04-04
2021-10-21
2021-09-23
2021-09-17
2021-09-09
2021-08-01
2021-04-08
2021-04-07