องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในวันที่ 1 เมษายน 2565 พัฒนาเนื่องในวันสำคัญ จิตอาสาพัฒนาตลาด รวมพลังจิตอาสา อบต. รัฐ ราษฎร ทหารทำความดีด้วยใจ ร่วมกันทำความสะอาดตลาดน้อย บ้านมะเกลือเก่า พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์


2022-08-27
2022-07-23
2022-07-19
2022-06-16
2022-05-26
2022-04-06
2022-04-04
2021-10-21
2021-09-23
2021-09-17