องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


"พลังจิตอาสา อบต. ทหาร ประชาชน แก้ปัญหาความเดือดร้อน พัฒนาแผ่นดิน" วันที่ 31 มี.ค. 2565 นายก อบต.และคณะทำงาน ร่วมกับหน่วยจิตอาสาพระราชทานกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.


2022-08-27
2022-07-23
2022-07-19
2022-06-16
2022-05-26
2022-04-06
2022-04-04
2021-10-21
2021-09-23
2021-09-17