องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการทุจริต โดยการประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต โดยการประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เมื่อวันที่  2  เมษายน  2564  

2022-06-16
2022-04-06
2022-04-04
2021-10-21
2021-09-23
2021-09-17
2021-09-09
2021-08-01
2021-04-08
2021-04-07