องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.makluakao.go.th

 
 
 


กิจกรรม ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบบลมะเกลือเก่า ร่วมกับ ศูนย์ต่อสู้ปัองกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่  2  ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรม "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"  เมื่อวันที่  8 เมษายน  2564  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า  โดย พลตรี วรวุฒิ วุฒิศิริ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถน้ำ ร่วมกับ นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเเกลือเก่า   กำนันผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกกสภา อบต.มะเกลือเก่า  ผู้นำหมู่บ้าน  

2022-06-16
2022-04-06
2022-04-04
2021-10-21
2021-09-23
2021-09-17
2021-09-09
2021-08-01
2021-04-08
2021-04-07