วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านวังรางใหญ่พัฒนา (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 บ้านคำไฮ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิงชนิดมีหัวฉีดน้ำในตัว ขนาด 1,500 ลิตร หมายเลขจทะเบียน 98-9406 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วกั้นสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านหนองหลักพันสโมสร (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อถังอัดแรงดัน ขนาด 500 ลิตร และตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ขนาด 5.5 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านช่างอาร์ม หมู่ที่ 1 บ้านมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง