วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงทวี หมู่ที่ 16 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสุวิทย์ - บ้านนางทับทิม หมู่ที่ 12 บ้านหนองหลักพันสโมสร ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมะเฟืองหวาน หมู่ที่ 20 บ้านวังรางใหญ่พัฒนา ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อกล่องพลาสติกใส แบบมีล้อ จำนวน 12 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ้านวังรางใหญ่ หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อผ้าม่านกันยูวี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน - ถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองม่วง (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง