วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาการแสดงมหรสพ (ลิเก คณะพรทิพย์ เพชรน้ำหนึ่ง) ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทานตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาติดตั้งไฟประดับตกแต่งบริเวณงาน พร้อมเครื่องปั่นไฟฟระแสไฟฟ้า ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทานตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาในการจัดและตกแต่งสถานที่ ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทานตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาติดตั้งเวทีกลาง เวทีถวายราชสักการะ พร้อมติดตั้งระบบไฟ แสง สี เสียง พร้อมเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทานตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่ติดตั้งเวทีถวายราชสักการะ พร้อมระบบไฟ แสง สี เสียง ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทานตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ในโครงการงานประเพณีลอยกระทงพระประทีปพระราชทานตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 3 กล่อง (9,000 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 4 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดขยายสระน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหนองหลักพันสโมสร (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 - บ้านห้วยไผ่ หมูู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง