วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 บ้านหนองซาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมบ้านหนองซาด หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างค่าจัดทำเสื้อครัวเรือนพัฒนา เสื้อม่อฮ่อมคอกลมพร้อมปัก จำนวน 90 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สาธิต ในโครงการหมู่บ้าเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการหมู่บ้าเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตและท่อลอด หมู่ที่ 11 คุ้มลุงประทีป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินทางการเกษตรแหล่งท่องเที่ยววังเณร ต.มะเกลือเก่า-คลองชลประทาน ต.มะเกลือใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ (นางทองมาก แย้มสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง