วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกวัดสว่างบูรพาราม-เลียบคลองส่งน้ำ ม. 2 บ้านมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองไผ่น้อย บ้านวังรางใหญ่พัฒนา ม. 20 ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบริการติดตั้งประตูม้วนห้องเก็บของ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะเกลือเก่า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางทองผัด-บ้านนายวิเชียร ม.2 บ้านมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนอ้อ หมู่ 18 บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจลล้างมือและหน้ากากอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม 5 บ้านหนองม่วง ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง