วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2563
จ้างค่าจัดทำเสื้อครัวเรือนพัฒนา เสื้อม่อฮ่อมคอกลมพร้อมปัก จำนวน 90 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สาธิต ในโครงการหมู่บ้าเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการหมู่บ้าเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตและท่อลอด หมู่ที่ 11 คุ้มลุงประทีป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินทางการเกษตรแหล่งท่องเที่ยววังเณร ต.มะเกลือเก่า-คลองชลประทาน ต.มะเกลือใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ (นางทองมาก แย้มสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ (นางทองมาก แย้มสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำเพื่อขยายไหล่ทาง หมู่ 17 บ้านโสกจานพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 (นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญสลุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง