วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองไม้ตาย (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยตรงข้ามประปา หมู่ที่ 15 บ้านคำไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายสี่แยกคลอง - วัดบุ่งคล้า หมู่ที่ 19 (จ่ายขาดเงินสะสม 2564 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างุปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังราง หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อหินคลุก จำนวน 60 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อหินคลุก จำนวน 60 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศรถดับเพลิง เลขทะเบียน ยต 6567 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อปั๊มน้ำไฟฟ้า (Divo) สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง