วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถกระเช้าหมายเลขทะเบียน 86-3153 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างบริการซักล้างผ้าม่าน ผ้าปูที่นอน ใน SQ สามสิบส่าง กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างจัดเตรียมสถานที่เพื่อฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข็มที่ 2 ณ รพ.สต ปลายราง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.มะเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลการรับชำระภาษี ประจำปี 2565 พร้อมติดตั้ง กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างทำแนวกั้นน้ำเพื่อป้องกันภัยน้ำท่วมบริเวณห้วยน้ำมัน หมู่ 2 กองช่าง ตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างจัดหาอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิก อบต และ นายก อบต. ตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ตำบลมะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง สำนักปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ทล.2 - หมู่ที่ 19 จากสาย ทล.2 ถึง สายแยกคลองน้ำ บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ที่ 19 ตำบลมะเกลือเก่า กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก