วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2565
จ้างเครื่องจักรรถแบล็คโฮล ขนาด pc 200 พร้อมขนย้าย เพื่อซ่อมแซมถนนสายเส้นฟาร์มกีรติ ม. 17 กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ซื้อเพื่อซ่อมแซมถนนสายเส้นฟาร์มกีรติ ม. 17 บ้านโสกจานพัฒนา กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
วัสดุก่อสร้าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
25  มี.ค. 2565
ซื้อหินคลุก จำนวน 160 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มปากดง บ้านนายวิรัตน์ แก้วสำโรง หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเลขาสมทรง หมู่ที่ 7 บ้านบุตาสง (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงหอถังเหล็กทรงแชมเปญและระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไผ่ (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(PC) กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ผห 8961 นครราชสีมา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า
18  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างหอถังประปา บ้านปลายราง หมู่ที่ 8 (ข้อบัญญัติ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง