วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 2 - แหล่งท่องเที่ยววังเณร หมู่ที่ 2 บ้านมะเกลือเก่า ตำบลมะเกลือเก่า กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
22  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องน้ำ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างตรวจสภาพรถยนต์ อีซูซุ ทะเบียน ผห 8961 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้ตาย หมู่ 4 ซอยสองพัน (ข้อบัญญัติ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านมะเกลือเก่า หมู่ 1-2 (จ่ายขาดเเงินสะสม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย บ้านโสกจานพัฒนา หมู่ 17 (จ่ายขาดเงินสะสม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมวางท่อคุ้มหินลาด บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ที่ 19 (จ่ายขาดเงินสะสม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
จ้างติดสติกเกอร์สะท้อนแสง รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 90-8640 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มหัวนา บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 5 (ข้อบัญญัติ 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อค่าเครื่องดื่ม งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง