วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ค. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.มะเกลือเก่า ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 คุ้มขนมจีน (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 1 ซอยบ้านนายทองปาน เพชรสูงเนิน (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ซอยบ้านนางแสงเดือน ศรีสูงเนิน (ข้อบัญญัติ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนคุ้มลุงประทีป ม.11 บ้านหนองเลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มเติม ม ๙ บ้านวังรางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง