วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 2 ตู้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพรพันธ์ ยุวะวงษ์ - นางแอ๊ว โปร่งสูงเนิน หมู่ 18 ตำบลมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางสายบัว บ้านวังรางน้อย หมู่ 9 ตำบลมะเกลือเก่า (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้ ดิน บล็อก) กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร(หญ้าเทียม) กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่รักษาตัวที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 กองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า จำนวน 1 ชุด กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
จ้างตรวจเช็คระยะ รถยนต์สำนักงานทะเบียน ขน 6215 นครราชสีมา กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง