วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิคส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค) กองการศึกษาฯ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง กองคลัง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนางดำ - บ้านลุงดอม บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 10 (ข้อบัญญัติ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างเครื่องเสียงกองอำนวยการ โครงการงานประเพณีสรงน้ำพระตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างจัดการแสดงมหรสพ พร้อมเวทีและระบบไฟ แสง สี เสียง โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างจัดขบวนแห่งานประเพณีสรงน้ำพระ พร้อมประดับตกแต่ง โครงการงานประเพณีสรงน้ำพระตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างจัดเตรียมสถานที่บริเวณงาน พร้อมประดับตกแต่ง โครงการงานประเพณีสรงน้ำพระตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างติดตั้งไฟประดับตกแต่งบริเวณงานพร้อมเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้า โครงการงานประเพณีสรงน้ำพระตำบลมะเกลือเก่า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
จ้างงานหุ้มเสาแบบเหลื่ยม อาคารส่วนขยายฯ กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อถุงล็อกซิป เพื่อใช้ในการบรรจุยา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง