วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2566
จ้างทำตรายาง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างทำตรายาง กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างทำตรายาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
จ้างทำตรายาง สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายแยกทางหลวง 24- วัดบุ่งคล้า หมูที่ 19 ซอยสมศักดิ์ฟาร์ม บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารสำนักงาน อบต.มะเกลือเก่า หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเครื่องจักรรถ 6 ล้อติดเครน เพื่อวางท่อบริเวณโรงสีเอกวัฒนา กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัย สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัย สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง