วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2566
จ้างติดสติกเกอร์สะท้อนแสงรถปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขฯ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่รักษาตัวที่บ้าน กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ดำเนินงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขฯ อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างตรวจสภาพรถยนต์ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ผห 8961 นครราชสีมา สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มเกิ้ง บ้านหนองเลา หมู่ 11 กองช่าง อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV กองส่งเสริมการเกษตร อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างจัดทำปฎิทินประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2567 สำนักงานปลัด อบต.มะเกลือเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง