วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ชั้นคว่ำจานสแตนเลส จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววังเณร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววังเณร
31  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง